Omgaan met politionele dilemma's.
A serious game.

Politiezone Lokeren

Security & Safety

Projectomschrijving

Stel je even voor: jullie hebben met het team een WhatsApp-groepje gemaakt. Ideaal om snel iets naar elkaar te verzenden wanneer jullie aan het werk zijn. Nu is er pas iemand nieuw gestart die niet is opgenomen in het WhatsApp-groepje en er wordt al snel over “die nieuwe” geroddeld via dit kanaal. Iedereen doet mee, maar houdt de lippen stijf op elkaar wanneer de nieuwe vraagt wat er zo grappig is op de gsm. Wat doe je?

Elke dag worden politiepersoneelsleden geconfronteerd met ethische dilemma’s zoals deze. Dilemma’s waarbij er verschillende waarden in het geding zijn. Vriendschap tegenover respect, collegialiteit tegenover solidariteit, … Welke oplossing je ook kiest, er volgt altijd een “morele kost”. Je moet dus oog hebben voor de mogelijke gevolgen van jouw keuze, niet alleen de gevolgen voor jezelf maar ook die van andere belanghebbenden.

Om mensen te trainen in hun besluitvormingsproces in zulke situaties is er een projectgroep opgericht binnen de geïntegreerde politie (ja ja! Zowel vanuit politiezones als de federale politie! Knap staaltje teamwork nietwaar?!). We startten met een vaag idee dat uiteindelijk is uitgemond in een innovatieve hybride serious game (YES! Een “serieus spel!”) bestaande uit een spelbord en een digitaal platform met QR-codes, filmpjes, fotoverhalen. Weg van die ex cathedra lessen… Maak plaats voor deze nieuwe trainingsvorm… Heads on!

Technologie

Een innovatieve trainingsvorm waarbij een hybride bordspel wordt gebruikt bestaande uit een fysieke component met pionnen en dobbelstenen (owv het stimuleren van open communicatie in een cirkel) en PowerApps (digitale component) die binnen het Microsoft Office 365-pakket zijn ontwikkeld. Eén van de PowerApps is de "SpeelApp" toegankelijk via TEAMS waarop -afhankelijk van waar een pion staat- er een dilemma verschijnt (in de vorm van een filmpje, fotoverhaal, foto met tekst) of een Quizvraag (via QR-code in te scannen met de smartphone). Bij de dilemma's worden discussievragen opgeworpen, via de quizvragen worden punten (digitaal) gesprokkeld. Daarnaast zijn er een aantal fysieke actiekaarten die ervoor kunnen zorgen dat men punten verdient of verliest. Deze punten kunnen digitaal worden aangepast door de spelbegeleider.

Diversifiëring

Deze serious game is zeer breed bruikbaar. Zo biedt het een standaardspel aan waarbij de deelnemers een mix krijgen van alle dilemma's en quizvragen. Daarnaast kunnen de deelnemers, afhankelijk van welke opleiding ze volgen, ook een themaspel kiezen (of enkele thema's) bijvoorbeeld: relatie politie-burger, pestgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag, racisme en discriminatie op de werkvloer, COVID, ...Bovendien wordt er ook gekeken naar het doelpubliek: dilemma's en vragen voor aspiranten (studenten politieschool), lokale politie, federale politie, burgerpersoneelsleden, leidinggevenden,... Ze kunnen het spel ook zelf voeden met een dilemma die ze willen bespreken!Het voordeel van deze game is dat onze thema's telkens kunnen uitgebreid worden naargelang de noden van de geïntegreerde politie en maatschappij. Een Franstalige versie komt er op 01/01/22.

Wat zijn de tot nu toe geboekte resultaten/vooruitgang?

  • Samenstelling projectteam bestaande uit federale, lokale politiepersoneelsleden en academici (vergaderingen die geleid hebben tot het uitwerken van een vaag idee tot een concreet ontwerp!)
  • Een fysiek spelbord, pionnen, spelregels, Powerapps en een eerste test (2 speelsessies met aspiranten-hoofdinspecteur) met bestaand materiaal heeft ons enthousiast gemaakt om eigen filmpjes en fotoverhalen te ontwikkelen.
  • 5 werkgroepen buigen zich nu over: 1) filmpjes (scenario's zijn/worden uitgewerkt en er worden korte filmpjes gemaakt - reeds 1 draaidag gehad en nog 3 gepland). 2) Fotoverhalen (scenario's zijn/worden uitgewerkt en reeds 2 fotodagen ingepland). 3) Fiches (ter ondersteuning van de spelbegeleider); 4) train the trainer (opleiding wordt uitgewerkt als spelbegeleider); 5) opvolging (jaarlijkse selectie nieuwe thema's, dilemma's, quizvragen).
Share This