Security & Safety

Het belang van veiligheid voor de burger hoeft niet meer uitgelegd te worden. Dagelijks worden we in de media geconfronteerd met allerlei mogelijke bedreigingen die onze veiligheid in gevaar kunnen brengen. De Publica Award "Security & Safety" zal uitgereikt worden aan de instelling die het beste publieke project omtrent veiligheid indient. 

Scroll to Top