Heritage & Architecture

Architecturaal erfgoed omvat alle constructies gemaakt door de mens met een aanzienlijke waarde. Het kan een grote historische waarde hebben of het kan een belangrijk symbool zijn voor een culturele identiteit. Het werk verdient het om bewaard te worden voor de toekomstige generaties zodat zij kunnen evolueren met hun geschiedenis in het achterhoofd. De Publica Award "Heritage & Architecture" zal de beste publieke projecten in het veld belonen.

Share This
Scroll to Top