2019-MobUdInfra

Utopia Aalst

Utopia is de Stedelijke Bibliotheek en Academie voor Podiumkunsten, gehuisvest in een gloednieuw gebouw ontworpen door KAAN Architecten. Deze nieuwe bibliotheek, die later zou worden ondergebracht in een multifunctioneel gebouw, moest de idee van een bibliotheek doen evolueren van een traditioneel uitleencentrum naar een plek die geldt als kenniscentrum maar waar er ook ruimte is …

Utopia Aalst Read More »

Slim Stadsmeubilair Aalter

Slim Stadsmeubilair ontstond uit de idee dat een communicatiebord veel meer zou kunnen doen binnen een stad dan enkel een boodschap tonen of “push” communicatie. Het moet een interactief informatie- en communicatiepunt in de stad zijn dat bovendien veel sensoren moet bevatten om informatie terug te koppelen naar de stad en stadsklant (burger, bezoeker, …). …

Slim Stadsmeubilair Aalter Read More »

Veiligheidspaviljoen Knokke

Sinds kort vind je langs de dijk in Knokke een knalgeel paviljoen. Het gaat hier om een reddings- en politiepost die bulkt van de techniek om te kunnen dienen als crisiscentrum. En tezelfdertijd is het ook het opvangpunt voor verloren gelopen kinderen. De post is als hoofdpost uitgewerkt, met uitzicht over de 12 reddersstoelen die …

Veiligheidspaviljoen Knokke Read More »

Réseau communal de mobilité douce pour les trajets du quotidien

Le projet présenté par la commune de Chaudfontaine se rapporte au Réseau communal de mobilité douce ayant pour objectif de définir un réseau destiné aux déplacements quotidiens à pied ou à vélo. Des bénévoles motivés de divers organismes et des particuliers, en concertation avec les acteurs concernés, ont déterminé les itinéraires adéquats d’un maillage structuré …

Réseau communal de mobilité douce pour les trajets du quotidien Read More »

Projet d’occupation de la voirie publique à La Louvière

Le projet d’occupation de la voirie publique mené par la Ville de La Louvière a pour finalité l’amélioration de la mobilité via une meilleure coordination des chantiers et une centralisation des demandes d’occupation permettant une coopération entres les services, le citoyen et les différents partenaires. A ce titre, la plate-forme utilisée se veut innovante puisqu’elle …

Projet d’occupation de la voirie publique à La Louvière Read More »

PEREX 4.0

À travers le projet PEREX 4.0, l’objectif est de créer un centre de gestion moderne des infrastructures wallonnes de transport ainsi que de mettre en place des équipements fonctionnels de gestion de ces infrastructures sur les réseaux (auto-)routier et fluvial. Il s’agit de développer de façon moderne et efficace un concept de « réseaux intelligents …

PEREX 4.0 Read More »

Aanleg Park Oude God

Op en rond de voormalige begraafplaats Oude God wordt een nieuwe Parkschool (ontwerper CBA), een kribbe en scoutslokaal (ontwerper KPW Architecten) en kinderboerderij gerealiseerd. De tussenliggende ruimte wordt door Stramien ingericht als buurtpark en aantrekkelijk decor voor de nieuwe gebouwen. Het open park werd functioneel vorm gegeven vanuit een sterke verbinding tussen de nieuwe openbare …

Aanleg Park Oude God Read More »