2019-Techno

Scholen van Morgen

Het Scholen van Morgen programma bevat naast de nieuwbouwprojecten ook renovatie-en restauratieprojecten. De uitdaging binnen het programma Scholen van Morgen was om tijdens de bouw van 182 projecten alle partijen toe te laten hun verantwoordelijkheid waar te maken door opmerkingen te kunnen maken en op een georganiseerde manier op te volgen. De betrokkenen registreerden hun …

Scholen van Morgen Read More »

Verhogen van verkeersveiligheid door machine learning

De stad Roeselare heeft een databank willen opbouwen van verkeersborden, waar ook een tal van andere vormen van interne en externe dienstverlening in een latere fase aan gekoppeld worden. De data omtrent verkeersborden en verkeersveiligheid is waardevol zeker in de evolutie  van zelfrijdende voertuigen. Via camera’s gemonteerd op constant rondrijdende wagens, gelinkt aan machine learning …

Verhogen van verkeersveiligheid door machine learning Read More »

Transformation Digitale de la commune d’Esneux

L’administration communale d’Esneux a voulu  renouveler son infrastructure IT pour en augmenter les performances et la fiabilité, tout en se libérant des contraintes opérationnelles pour le futur. La solution globale mise en place se décline en 3 parties : premièrement, des postes de travail modernes, et services managés « managed workplace ». Deuxièmement, la migration des services …

Transformation Digitale de la commune d’Esneux Read More »

IRISnet

IRISnet veut inspirer, connecter et accompagner les acteurs régionaux dans un smart écosystème, un réseau collaboratif de partenaires TIC solides, afin de réaliser leurs ambitions pour la Région de Bruxelles-Capitale. Au travers d’une infrastructure, notamment le réseau à fibre optique, et des multiples solutions et services de télécommunication à valeur ajoutée, les institutions et acteurs …

IRISnet Read More »

Producten- en dienstencatalogus Puurs-Sint-Amands

De PDC werd door Tobania in Sharepoint ontwikkeld en omvatte in eerste instantie drie onderdelen: Productfiche,  Productscript en Beleidsinformatie. De productfiche bevat alle relevante (externe) informatie (omschrijving, voorwaarden, procedure, bedrag …) over een specifiek product uit de PDC.  Het productscript bevat de interne werkwijze (proces/procedure) rond het product. De beleidsinformatie bevat extra informatie gelinkt aan …

Producten- en dienstencatalogus Puurs-Sint-Amands Read More »

Plan Lumières 4.0

Ce plan vise à rénover le dispositif d’éclairage de l’ensemble du réseau autoroutier wallon en prenant pleinement appui sur des technologies d’avenir. Ce nouveau dispositif lumineux sera basé sur les LED ainsi que sur un éclairage dynamique rendu possible par les nouvelles technologies. L’objectif est multiple puisqu’il contribuera à assurer un meilleur service aux usagers …

Plan Lumières 4.0 Read More »

Informatieveiligheidstool

Informatieveiligheid is een boek waar V-ICT-OR al lang aan meeschrijft. Uit de praktijk – begeleidingstrajecten, infosessies, e.d. – is gebleken dat de kennis over informatieveiligheid en meer specifiek persoonsgegevensbescherming dikwijls nogal versnipperd is. Vaak wordt er handmatig gewerkt met Excel-lijsten, Word-documenten, etc. en raken losse documenten verloren. Het opstellen van een verwerkingsregister, een verwerkersovereenkomst, een …

Informatieveiligheidstool Read More »