Lokale Besluiten als geLinkte (Open) Data

In het project Lokale Besluiten als Gelinkte (Open) Data creëerde het Agentschap Binnenlands Bestuur samen met deze partners een nieuw ecosysteem om gegevens te delen tussen overheden en (private) hergebruikers van deze data.

Met deze nieuwe techniek maken de lokale besturen hun besluiten op, publiceren ze deze in één beweging en kunnen andere toepassingen en actoren de gegevens rechtstreeks en google-gewijs” uit deze gepubliceerde documenten oogsten.

Indieners: V