Publica Awards 2017: dit zijn de winnaars

Brussel – 18 mei 2017 – Op donderdagavond vond voor de tweede maal de uitreiking van de Publica Awards plaats. Deze uitreiking, georganiseerd door EBP samen met Bouwkroniek en La Chronique, bekroont publieke actoren, hun partners en hun samenwerking. Meer dan 250 genodigden, met talrijke vertegenwoordigers uit de bouwsector, woonden de geslaagde gala-avond in Tour & Taxis bij.

De jury’s bogen zich over tientallen dossiers van publieke projecten die in verschillende categoriën werden ingediend. De kandidaten waren aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk namen de volgende projecten een Publica Award in ontvangst.

 

Publica Award voor de meest duurzame overheidsopdracht

Gouden medaille: Greenbizz – Citydev.Brussels

Het Greenbizz-centrum is een nieuwe ontwikkelingspool voor groene en duurzame economie in Brussel. Het complex heeft werkplaatsen, moduleerbare kantoren en alle incubatordiensten voor kmo’s en start-ups.

Het centrum bevindt zich op een gerenoveerd industrieterrein met een totale oppervlakte van 9.879 m² en betreft het economische luik van het stadsontwikkelingsplan dat de naam ‘Tivoli Quartier Durable’ meekreeg.

Zilveren medaille: Zwin Natuur Park – Provincie West-Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos van het Vlaamse Gewest, de gemeenten Knokke-Heist en Sluis en het Agentschap ‘Maritieme Dienstverlening en Kust’

In samenwerking met de beheerder van de Zwinvlakte (het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaamse Gewest) zorgde de provincie West-Vlaanderen voor een herinrichting van de infrastructuur om bezoekers te verwelkomen. Het natuur-educatief centrum biedt leer- en belevingsprogramma’s aan.
Bronzen medaille: Speelpaviljoen De Rulheyde – architectenbureau Cuyvers + co en de gemeente Kasterlee

De activiteiten van het speelbos ‘Rulheyde’ concentreren zich rond een open plek in het bos, waar tot voor kort een verouderd gebouw stond. De laureaten ontwikkelden hier een volledige houten speelpaviljoen. De constructie is zo opgevat dat ze de open ruimte als het ware omarmt. Kiezen voor hout is kiezen voor duurzaamheid: hout is poreus, weegt weinig en isoleert goed. Daarnaast koelt hout traag af en warmt het traag op, zodat veel energie wordt bespaard.
Publieksprijs: Ecowijk Gantoise – Sogent – Ecowijk nv

De terreinen van het voormalige Ottenstadion en de tennis- en hockeyclub La Gantoise in Gentbrugge maken plaats voor een nieuwe, kindvriendelijke woonwijk met wijkpark. Stadsontwikkelingsbedrijf sogent ontwikkelt er samen met de private ontwikkelaar Ecowijk nv de nieuwe woonwijk Ecowijk Gantoise. Het wordt een voorbeeldwijk op het vlak van energie en woontypologie.

 

Publica Award voor de meest ICT- verbonden overheidsopdracht

Gouden medaille: Verplaatsingsgedrag wijzigen dankzij technologie – Gemeente Bonheiden

Via een draadloos systeem worden alle fietsen en fietsers in de gemeente geregistreerd. Zo worden de fietskilometers van thuis naar school of het werk vastgelegd. Fietsende scholieren krijgen een beloning in de vorm van dukaten. Ook voor het gemeentepersoneel zal de registratie van de wettelijke fietsvergoeding vanaf nu digitaal verlopen. Dit zet ook een goed onderbouwd educatief programma voor kinderen op en stimuleert de aankoop en het gebruik van dienstfietsen.
Zilveren medaille:

Voor de zilveren medaille eindigden 3 kandidaten ex æquo.
Ontwikkeling informatiesysteem van een SMART HOPITAL – CHR de la Citadelle
Het Luikse ziekenhuis CHR heeft samen met de verschillende afdelingen en externe partners een analyse gemaakt van de evolutie in de zorgsector. Dit werd de basis voor de hervorming van het informatiesysteem: ’Move N’TIC’.
Business Intelligence @ De Watergroep
Via Business Intelligence wil De Watergroep een solide basis creëren om een realtime, data-gedreven onderneming te worden. Hiermee beschikt de organisatie over een architectuur- en governancemodel, dat relevante businessrapporten levert zodat betere managementbeslissingen worden genomen.
Sint-Truiden app met mobiele identiteitskaart
De inwoners van Sint-Truiden kunnen voortaan de stadsapp consulteren voor allerlei gemeentelijke diensten. De stadsapp is een centraal en overal bereikbaar burgermeldpunt voor alle burgerverzoeken. Inwoners melden zich aan via hun eID.

Bronzen medaille: Cybersecurity Audit – de provincia West-Vlaanderen en Howest

De provincie West-Vlaanderen en Hogeschool Howest onderzochten samen de netwerkbeveiliging, malwaredetecte en patchmanagement. Het onderzoek werd voorafgegaan door een IT-security audit De resultaten worden voorgelegd worden aan de gedeputeerde voor Onderwijs van en aan de Deputatie.

Publieksprijs: Shop&Go Systeem Kortrijk

Kortrijk bewijst dat technologie het leven van de inwoners en bezoekers van de stad eenvoudiger kan maken. De stad en parkeerbedrijf Parko focussen op slimme systemen om te parkeren.

 

Publica Award voor het technisch meest vernieuwende openbare bouwwerk

Gouden medaille: Erfgoeddepot Potyze – Provincie West-Vlaanderen

‘Potyze Museum Store’ is een alternatief regionaal erfgoeddepot voor collectiebeheerders. Het project is uniek in België. Het is energiebesparend en heeft de manier waarop het klimaat wordt geregeld om de stukken te bewaren enorm vereenvoudigd. De levensduur van de gestockeerde stukken is hoger dan elders omwille van de lagere gemiddelde temperatuur.

Zilveren medaille: ‘Sociaal Huis’ voor het OCMW van Halle – OCMW Halle

Het ‘Oud Wezenhuis’ wordt omgevormd tot het ‘sociaal huis’, met een verbinding naar het aanpalende OCMW-gebouw. De voorgevel is volledig gerestaureerd en binnenin werd bijna alles ontmanteld en opnieuw opgebouwd.

Bronzen medaille: Project Pegasus – Stad Oostende en Scholengroep aan Zee

Door de uitbreiding van de school met 16 klassen en administratieve lokalen wilde de stad Oostende een symbool voor de identiteit van de school creëren. De focus ligt op de duurzaamheid van de site. Om die reden zijn de gevelpanelen van geprefabriceerd beton en versterken de horizontale kaders het stedenbouwkundige en architecturale concept van het project.

Publieksprijs: Herinrichting van de Inter-Beton betoncentrale – Inter-Beton

Met het ontwerpvoorstel wou BC Architects & Studies op pragmatische kwesties antwoorden met verbeeldingrijke win-win oplossingen voor de industrie en de stad. Een grote luifel boven het werkgebied controleert geluid en stof en steunt op stukken muur van betonblokken geproduceerd met dagelijkse betonresten van terugkerende betonvrachtwagens.

 

Publica Award voor stadsplanning (openbare ruimte, infrastructuur, …)

Gouden medaille: Inrichting van de esplanade – Stad Namen en FEDER

De stad Namen geeft vorm aan de projecten voor de vernieuwing van het ‘Quartier de la Confluence’ dat aan de voet van de majestueuze site van de Citadel van Namen ligt.

Het gaat om verschillende projecten die de buurt nieuw leven inblazen. Zo wordt het verkeer gewijzigd om het rechtstreekse contact met de Maas te herstellen, wordt voorrang verleend aan zachte mobiliteit met de creatie van een voetgangers- en fietsersbrug die Namen met Jambes verbindt en wordt een ruime esplanade gecreëerd met een drievoudige functie: evenementieel, toeristisch en maatschappelijk, met een gebouw gewijd aan stadsvernieuwing.

Deze milieucriteria worden gevolgd:
Grote, aangename openbare ruimte creëren
Het water van de Maas gebruiken om het binnenklimaat te regelen
Interactieve verlichting die lichtvervuiling tegengaat.
De keuze voor materialen met duurzame eigenschappen en die een beperkte milieu-impact hebben tijdens de hele levensduur van het gebouw.

Wat de technische criteria betreft, opteert Namen voor een strategie op energiegebied, een ‘smart’ regeling, flood risk management voor de ‘Port Numérique’ en brandveiligheid.

Zilveren medaille: Deinze 2020 – Stad Deinze

Het doel van de stadskernvernieuwing is om door stadsvernieuwingsprojecten het centrum van Deinze om te vormen tot een aantrekkelijk centrum op het vlak van wonen, winkelen, werken, ontspannen, schoolgaan en toerisme.

Deinze 2020 wil het stedelijke beeld van Deinze vormgeven, de Leie als kwalitatieve stedelijke gebruikersruimte benutten, kwalitatief stedelijk wonen aanbieden, stedelijk groen voorzien, de handelsas versterken en het stadscentrum doorkruisbaar maken door openbare gebouwen op te richten of te transformeren als publiekstrekkers en beelddragers.

Het stadsvernieuwingsproject wordt gerealiseerd in een meerjarenplanning met als objectief 2020. In 2011 werd het kerkplein heraangelegd en werd het gedeelte Leiedam omgevormd en in 2012 werd de herinrichting van het Kaandelpark gerealiseerd.

Bronzen medaille: Project Turnova – Stad Turnhout

Turnova wordt een bruisend nieuw stadsdeel vlakbij de Grote Markt in hartje Turnhout. Naast zo’n 250 woongelegenheden en een 40-tal winkels komen hier de nieuwe stedelijke academie, een viersterrenhotel en een ondergronds parking. Drie pleinen met een eigen sfeer versterken het stadshart. Samen met gezellige cafés, restaurants en terrasjes geeft

Turnova een nieuwe dimensie aan het stadscentrum van Turnhout. Tegelijk sluit het project naadloos aan op het historische centrum. De stedelijke kernversterking door een centraal multifunctioneel project met wonen-winkelen-werken-kunstencampus op regionale schaal is het voorbeeld van die visie.

Turnova helpt duurzame stedelijke mobiliteit vooruit. De voetgangers en fietsers hebben voorrang. Voor de energiehuishouding wordt rekening gehouden met een beperking van de behoefte aan warmte, kunstmatige verlichting en airconditioning. Er is een bijzondere aandacht voor de groenaanleg. Men werkt ook aan klassieke milieumaatregelen zoals nieuwe groendaken, de opvang van hemelwater voor hergebruik, infiltratie-en buffervoorzieningen en openbare verlichting met led’s.

Publieksprijs: Zwin Natuur Park – Provincie West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen zorgde voor een herinrichting van de infrastructuur van het Zwin Natuur Park om bezoekers te onthalen. Het natuurreservaat heeft een bijzondere en gewaardeerde fauna en flora. Het Zwin Natuur Park omvat een parking voor de bezoekers, een Zwin-tentoonstelling, het natuur-educatief centrum over de Zwin-natuur, het kijkcentrum om de natuur van de Zwin-vlakte te observeren en nog enkele wandelpaden voor het plezier van de bezoekers.
De provincie zorgde voor innovatieve en beperkende ontwerp-maatregelen alsook voor een duurzaam bouwproces (gebruik van BREEAM) en allerlei sociale en economische aspecten die bijdragen tot ecologische aspecten van duurzaamheid.

 

Publica Award voor het behoud van het architecturale erfgoed

Gouden medaille: Sociaal Huis – OCMW Halle

Het ‘Oud Wezenhuis’ wordt omgevormd tot het ‘sociaal huis’, met een verbinding naar het aanpalende OCMW-gebouw. De voorgevel is volledig gerestaureerd en binnenin werd bijna alles ontmanteld en opnieuw opgebouwd.

Zilveren medaille: Sint-Theodarduskerk – Stad Beringen

De Sint-Theodarduskerk van Beringen-Mijn werd gebouwd tussen 1939 en 1943. Uniek in de kerk zijn de glas-in-betonramen. Elk glaskaliber werd op maat gemaakt en kreeg een bepaalde textuur om vervolgens in beton te worden gegoten. Inmiddels bevinden deze unieke glas-in-betonramen zich niet meer in opperbeste staat en werd gestart met de restauratie, waarbij de oorspronkelijke elementen zoveel mogelijk bewaard en hersteld worden. Het gaat om meer dan 8 000 glazen: zowel ambachtelijk als logistiek een hele uitdaging. Sinds eind 2017 schittert de kerk opnieuw in het licht van de gerestaureerde glas-in-betonramen.

Bronzen medaille: Kleibaggeraar – Gemeente Stekene

De kleibaggeraar is gelegen in het Steengelaag, een gebied dat beschermd is als cultuurhistorisch landschap en erkend als natuurreservaat. Het Steengelaag omvat drie waterputten die ontstonden door kleiwinning. Sinds 1977 is de kleibaggeraar in onbruik waardoor een sterk verval optrad. Om verdere aftakeling te voorkomen en om de hiermee gepaard gaande onleesbaarheid van het erfgoed tegen te gaan werd een onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden voor conservering en herstel.

Publieksprijs: Kasteel van Berlare

De kasteelgebouwen en het park een publieke functie geven, dat is het doel van de gemeente Berlare. De architectuuropdracht bestaat uit de casco-restauratie van het kasteel en de realisatie van de bestemmingswijziging. Ook het interieur moet gerestaureerd worden. Tot slot is ook het kasteelpark onder handen genomen waarbij ook de bestaande elementen zoals de toegangspoorten en de gietijzeren brug over de vijver gerestaureerd worden. Het park is al publiek toegankelijk.

Matexi Awards

De vijf Publica Awards worden ook dit jaar aangevuld met de Matexi Award. Deze prijs beloont het meest verbindende buurtinitiatief.

Gouden medaille: ‘Dorpspunt Beveren aan de IJzer’ – Alveringem

Het ‘Dorpspunt in Beveren’ is een plek waar inwoners uit het dorp elkaar kunnen ontmoeten en diensten terugvinden die uit het plattelandsdorp waren verdwenen.

Bewoners vonden een bondgenoot in De Lovie, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het ‘Dorpspunt’ is het platform voor heel wat nieuwe initiatieven en wordt uitgebaat door personen met een verstandelijke handicap, ondersteunt door De Lovie. Het doel is om mobiliteit te vergemakkelijken, een korte keten te realiseren tussen producent en consument en concrete diensten zoals het afhalen van pakjes op te zetten.

Deze twee intitiatieven vervolledigen de top drie:

‘Echo’s uit de wijk’ uit Gent en ‘Compostage de la Cité du Flot’ te Grâce-Hollogne.

‘Echo’s uit de wijk’ is een erg origineel en goed onderbouwd sociaal-artistiek project in twee Gentse wijken. Aan de hand van fotografie en andere disciplines zet het initiatief artistieke trajecten op met buurtbewoners en brengt het verbeelding en verbinding in de wijk. ‘Echo’s uit de wijk’ stelt de buurtbewoners in al hun diversiteit centraal.

In hun werking hebben zij ook oog voor groepen en gemeenschappen die zich misschien minder spontaan ‘tonen’ in de wijk. Het project is laagdrempelig (bijv. analoge fotografie), werkt buurt-overschrijdend en kaart op een speelse manier leegstand aan.

In Grâce-Hollogne tenslotte liet de netheid in deze sociale woonwijk ‘Compostage de la Cité du Flot’ met 16 woonblokken en een paar honderd bewoners, jaar na jaar meer dan te wensen over. Het initiatief kiest voor een educatieve aanpak en trekt de bewoners actief mee in bad. Zij leren zelf hun buurt netjes te houden door op een duurzame wijze met huishoudelijk afval om te gaan. De betrokkenheid van scholen in de buurt zorgt voor een intergenerationele en duurzame component.

Publieksprijs ‘Quand les zoziaux/ Tussen de mussen’ – Schaarbeek

Met dit verrassende, prikkelende en veeltalige stadsspel willen de partners in dit initiatief de sociale cohesie in de verschillende wijken versterken. Het begint allemaal met het ophangen van interactieve ‘mussen’ die registreren als je naar hen fluit. De buurt met de meeste interacties wordt beloond met een feest. Alle buurten worden uitgedaagd om ‘warme’ evenementen te organiseren, die wekelijks bijzondere aandacht krijgen in de hele gemeente.

 

Share This