Natasha Blommaert is coördinator Kennis-, Informatie- en Datamanagement bij het Agentschap Wegen en Verkeer.
Natasha Blommaert coördineert en stroomlijnt het informatie- en datamanagement van het Agentschap Wegen en Verkeer  en vervult vanuit dit hoedanigheid tevens de rol van Programma manager Asset Informatie Management (AIM) en Bouwwerk Informatie Management (BIM). Ze heeft haar kennis van de praktijk met de wegenbouw en infrastructuurbouwsector opgebouwd vanuit haar uitgebreide ervaring als dienstverlener, coördinator en project manager in GIS-, CAD-, ontwerp-, topografische-, BIM-, GeoIT- gerelateerde projecten binnen de Vlaamse overheden. Zo geeft ze mee vorm aan de digitalisering van de bouwsector.

Keynote speaker

Share This
Scroll to Top