De Meermin Vrijetijdscomplex Waasmunster

De Meermin Waasmunster

Urban Development & Infrastructure & Mobility

Projectomschrijving

Centraal in het plan voorziet POLO een hof in open lucht, 'Vrijetijdsplein' gedoopt, omgeven door een overdekte gaanderij. Hieromheen schikken zich de diverse programmatische hoofdmoten: sport, theater, bibliotheek (met administratieve functies), polyvalente zaal en café. De statige zuilengang vormt een gelede bufferzone tussen de verschillende programma-elementen en de centrale ruimte. Het plein toont zich als een kamer in de open lucht. De groene collectieve ruimte vormt het fiere hart van het complex.

Terwijl het complex een eerder stoere uitstraling heeft langs de drukke Roosenberglaan, het gebouw functioneert als geluidswal, opent het zich resoluut naar de zijde van het dorpshart en de kerk. Hier toont de gaanderij zich als uitnodigende luifel. Het complex speelt bewust in op de kwaliteiten en beperkingen van zijn locatie. De soepele, gelede volumetrie helpt om een te grote schaalbreuk met het dorp te voorkomen. De planvorm blijkt geen cliché maar een levende typologie. De resultante ‘open beslotenheid’ is tegelijk hedendaags en tijdloos. Parkeren ondergeschikt maken versterkt het ontwerp. Geen storende parking voor het gebouw maar half ondergronds. De buitenzijde van het complex kenmerkt zich door het gebruik van eerlijke, robuuste materialen: beton, hout en glas. Het interieur bouwt voort op deze logica en voegt subtiele kleuraccenten en een dosis materiële tactiliteit toe.

Met vrijetijdscomplex De Meermin Waasmunster trekt POLO de kaart van duurzame dorpskernversterking. De authentieke kwaliteiten van het dorp krijgen een hedendaagse vertaling naar een nieuwe collectieve ruimte die inwoners uitnodigt tot ontmoeting. Waasmunster versterkt met het project haar karakter en identiteit.

Technische innovatie

De integrale dragende constructie van de 4 bouwvolumes werd opgetrokken uit voorgefabriceerde betonnen elementen. Alle prefab elementen zijn uitgevoerd in architectonisch beton en werden in het zicht gelaten bij de afwerking. Een 3D model werd volledig opgebouwd in Tekla. Het bestand bevat de volledige bibliotheek van alle afzonderlijk gemodelleerde elementen inclusief wapening wat een enorme efficiëntie opleverde. Het initiatief laat de meerwaarde van doorgedreven samenwerking en overleg zien zowel met de verschillende gemeentediensten intern, met de bouwpartners, met de betrokken verenigingen als met de inwoners.

Duurzaamheid

Met vrijetijdscomplex 'De Meermin' Waasmunster trekt POLO de kaart van duurzame dorpskernversterking. De authentieke kwaliteiten van het dorp krijgen een hedendaagse vertaling naar een nieuwe collectieve ruimte die inwoners uitnodigt tot ontmoeting. De combinatie van een sport- en cultuurprogramma biedt een uitzonderlijke kans om mensen van vele levensstijlen en leeftijden bij elkaar te brengen. Een opmerkelijke synergie komt tot bloei tussen de kleinschalige rijkdom van het dorpsleven en het nieuwe multifunctionele programma. Waasmunster versterkt met het project haar karakter en identiteit. De gemeente wenst eveneens bij de bouw van het gemeenschapscentrum de nodige aandacht te schenken aan duurzaamheid en rationeel energieverbruik. Gebruik van Zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen, bodemenergieopslag (BEO-veld),... illustreren dat er veel verder werd geïnvesteerd in duurzame technieken dan de huidig geldende normen.

Originaliteit

Centraal in het plan voorziet POLO een hof in open lucht, 'Vrijetijdsplein' gedoopt, omgeven door een overdekte gaanderij. Hieromheen schikken zich de diverse programmatische hoofdmoten: Centraal in het plan voorziet POLO een hof in open lucht, 'Vrijetijdsplein' gedoopt, omgeven door een overdekte gaanderij. Hieromheen schikken zich de diverse programmatische hoofdmoten: Het project wordt gekenmerkt door een duidelijke structuur en doordachte circulatie. Het plein toont zich als een kamer in de open lucht. De levendige, groene collectieve ruimte vormt het fiere hart van het complex. Het project wordt gekenmerkt door een duidelijke structuur en doordachte circulatie. Het plein toont zich als een kamer in de open lucht. De levendige, groene collectieve ruimte vormt het fiere hart van het complex.

Share This