Herontwikkeling Kleine Westelijke Ring

Arcadis

Urban Development & Infrastructure & Mobility

Projectomschrijving

In Brussel, langs het kanaal Brussel-Charleroi, ligt de Kleine Westelijke Ring: lange tijd het koninkrijk van de auto. Deze grijze omgeving was zeer onveilig voor fietsers en voetgangers. De doorstroming van het verkeer ging stroef en de leef- en woonkwaliteit was minimaal. In opdracht van Beliris werkte Arcadis i.s.m. BUUR om het gebied te transformeren tot een aangename, groene omgeving waar men zich veilig en vlot kan verplaatsen en die een echte verbinding vormt tussen Brussel en Sint-Jans-Molenbeek. Mobiliteit staat centraal in de volledige transformatie: meer en beter openbaar vervoer, incl. de realisatie van een vrij liggende tram- en busbaan en nieuwe haltes, groene trambedding,… Betere doorstroming van het verkeer en veiligere infrastructuur voor de zwakke weggebruiker door middel van bredere voetpaden, bijkomende fietspaden en nieuwe fiets- en voetgangersbruggen over het kanaal.

De publieke ruimte tussen de Ninoofse Poort en het park bij Tour en Taxis zal Molenbekenaars en Brusselaars beter verbinden. De doorgang werd heringericht als groene promenade waar de troeven van het water ten volle benut worden en waar bewoners en bezoekers genieten van de omgeving en het uitzicht op het kanaal. Arcadis stond in voor het volledige projectmanagement van vergunning tot uitvoering, incl. bijzondere studies zoals historisch onderzoek en verkeersstudies.

Perrine Bertin, Projectmanager Beliris: "Deze herontwikkelingen hebben Beliris en haar partners in staat gesteld het gebruik van het openbaar vervoer, fietsen en wandelen rond het kanaal aan te moedigen. De twee bruggen zijn nu ook een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers en verwijderen barrières tussen wijken. Ten slotte is het nieuwe park Ninoofse Poort een verademing voor bewoners, studenten en mensen die hier werken, in een gebied dat een groot gebrek aan groene ruimte had. Al die jaren volgde Arcadis als projectauteur de uitvoering van de werken in een constructieve dynamiek met Beliris."

Technische Innovatie

Het project heeft een enorme omvang vanwege de grootte van het gebied en hoge complexiteit omwille van de vele randvoorwaarden (verkeersstromen, …) en betrokken actoren. Daarom werd het opgedeeld in 4 fases:

  1. Herinrichting kant Sint-Jans-Molenbeek met realisatie van een extra brede fiets- en voetgangerszone en integratie van groen in het profiel (2008)
  2. Herinrichting kant Brussel met de creatie van extra publieke ruimte d.m.v. een innovatieve uitkraging (terras) boven het kanaal Brussel-Charleroi (2011)
  3. Herinrichting Ninoofse Poort met innovatieve duurzame technieken voor de waterhuishouding in het park d.m.v. glooiingen en wadi’s en aangepaste groenvoorzieningen (2019)
  4. Realisatie van fiets- en voetgangersbruggen met innovatieve funderingstechnieken, rekening houdend met de aanwezige te vrijwaren structuren zoals de kaaimuren en de collectoren (2021)
Duurzaamheid

Goed openbaar vervoer en groene en blauwe infrastructuur zijn erg belangrijke pijlers van duurzame en leefbare steden. De herinrichting van de Kleine Westelijke Ring in Brussel, met veel aandacht voor beter openbaar vervoer en veiligere infrastructuur voor fietsers en voetgangers, is een grote meerwaarde voor de levenskwaliteit van de buurtbewoners en zal Molenbeekenaars en Brusselaars meer en beter dan ooit verbinden.

Daarnaast werd er veel geïnvesteerd in meer natuur in de stad. Dit is niet alleen aangenaam voor de bewoners, maar biedt ook voordelen op gebied van biodiversiteit, om hittestress tegen te gaan, water op te vangen, geluid te dempen en lucht te zuiveren. In het park aan de Ninoofse poort werden duurzame technieken zoals wadi’s en glooiingen toegepast om het regenwater op te vangen. Water is troef, niet enkel voor de buurtbewoners maar ook tijdens de bouwfase werd optimaal gebruik van het Kanaal gemaakt om materialen aan te voeren. Zo werden de fiets- en voetgangersbruggen, die in juni 21 geplaats werden, via het kanaal getransporteerd.

Originaliteit

De originaliteit van het project ligt in de omvang en de integratie van de aspecten duurzaamheid, mobiliteit, verbinding en inclusiviteit die van de kleine westelijke ring een future-proof stadsomgeving maken.

Share This
Scroll to Top