AZ Zeno voedselbos

AZ Zeno

Corporate Responsibility

Projectomschrijving

Goed eten, dat bevordert je herstel. Bovendien is lekker eten troostend en geeft het een boost aan je mentaal welzijn. Op ons eigen veld oogsten we al jaren duizenden kilo’s schitterende groenten, 100% duurzaam, 100% biologisch. Alles verwerken we zelf. Met het nieuwe voedselbos gaan we nog een stap verder. Op dit 3.5ha groot terrein rond het ziekenhuis gaan we niet alleen produceren, we gaan ook beleven. Filosofie achter het voedselbos: Ons voedselbos verschaft niet alleen voeding zoals fruit, bessen, noten en kruiden, het verschaft ook voeding aan de ziel. Zo zal het voedselbos bovenop de basisfunctie van voedselproductie ingezet worden:

  • als multidisciplinaire therapie-en revalidatieomgeving en –activiteit voor onze patiënten (o.a. ergotherapie, psychiatrie, cardiale revalidatie ...)
  • als leeromgeving voor scholen & verenigingen (kennismaking met kracht van gezonde voeding)
  • als “stille ruimte” & ontspanning voor onze patiënten, bezoekers en iedereen die er behoefte aan heeft om even te bezinnen, te wandelen, proeven, plukken of gewoon tot rust te komen.

Het voedselbos staat open voor de inwoners van de regio, werknemers in de buurt, scholen e.a. als leer-en ontspanningsruimte (wandelen, middagpauze …). Hierdoor is het bos een heel zichtbaar en tastbaar project, dat aanzet tot open communicatie & participatie.

Doelstelling van het bos:

  • Beleving voor onze patiënten, bezoekers & medewerkers, met aandacht voor de ervaring van onze zorgvragers, passend binnen onze “healingenvironment”-benadering.
  • Therapeutische omgeving: betrokkenheid bij het voedselbos van onze patiënten.
  • Wetenschappelijke kennis opbouwen: wat is de meerwaarde van een voedselbos voor het genezingsproces? Wat is het belang van verbondenheid met de natuur voor zorgvrager-zorgaanbieder? Wat is de impact op meer kwaliteitsvolle maaltijden?
  • Klimaatverandering counteren.
Meerwaarde voor de samenleving

Het project 'AZ Zeno voedselbos', in samenwerking met ILVO en provincie West-Vlaanderen, past perfect in de Europese "Green Deal" strategie. Een voedselbos is een duurzaam en productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos. Het az Zenovoedselbos heeft 3 hoofdfuncties die we evenwichtig wensen te combineren, deze gericht op revalidatie, ontspanning en beleving. Ondergeschikt willen we het landschap extensief laten begrazen door bijvoorbeeld schapen en een rendabele productie van vruchten, noten en kruiderijen opzetten. Op deze manier wil az Zeno de vrije, groene ruimte rond het ziekenhuis ten dienste stellen van de gemeenschap en als zorgorganisatie pionieren in preventie en educatie.
Immers, preventie is de beste geneeskunde.

Impact op de samenleving

Tijdens de coronapandemie hebben we meer dan ooit gemerkt dat mensen nood hebben aan buitenruimte. AZ Zeno komt met dit project tegemoet aan deze nood. De bevolking koos en kiest nog steeds zeer actief voor het strand, de polders, het heuvelland,... Actieve buitenactiviteiten al dan niet met een educatieve toets zijn als het ware opnieuw ontdekt. Dit waardevol project komt rechtstreeks ten goede aan de samenleving door de hoge biodiversiteit in het bos. Het voedselbos is een plek die barst van het leven. Mensen kunnen het voedselbos ontdekken door de creatie van duurzame wandelpaden, diverse rustplaatsen en uitkijkplaatsen in een omgeving met schone grond, water en lucht. Maar vooral brengt het mensen in beweging in een rustgevende en zinvolle omgeving. Ze leggen contact met zichzelf en met anderen.

Share This