Publica Award Développement Sociétal & Bien-être

Le prix dans cette catégorie sera décerné à l’initiative la plus percutante en termes de promotion, d’intégration sociale et de création de bien-être.

 

Publica Award d’Or : Stages civiques à Bruxelles – Ville de Bruxelles Département Instruction Publique

Le projet des stages civiques est un véritable parcours citoyen invitant les élèves de la 5e année secondaire de la ville à devenir acteurs. Tout au long de cet itinéraire hybride dans et hors de l’école, les élèves acquièrent de nouvelles compétences qui vont également nourrir leur raisonnement et leurs échanges.

L’idée du parcours entend également souligner l’engagement de l’enseignement de la ville pour préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste, équitable et ouverte par l’apprentissage de l’objectivité, du respect mutuel et de la pensée libre et autonome.

 

Publica Award d’Argent : Een Warme Winter in Gent – Stad Gent Departement Samenleven, Welzijn & Gezondheid

Gent wordt geconfronteerd met dak- en thuisloze gezinnen met kinderen die op vele momenten van de dag niet weten waar ze terecht kunnen, die tussen school en nachtopvang op zoek moeten naar een plek waar ze de tijd kunnen ‘uitzitten’. In de zomer liggen de temperaturen hoger en is het op vele momenten aangenamer om buiten te vertoeven. De winter daarentegen is de ergste periode om met je kinderen rond te dolen en de tijd uit te zitten.

Men creëerde een gezellige ontmoetingsplek waar ze dagelijks terecht kunnen. Vanaf 1 december 2017 tot en met 11 maart 2018 werden elke dag, 101 dagen lang, tussen 16.30 uur en 20.30 uur de deuren open gezet om de periode tussen het einde van de schooluren en de opening van de nachtopvang te overbruggen.

 

Publica Award de Bronze : Kleinschalig wonen in Vlaams-Brabant – Provincie Vlaams Brabant

In Vlaams-Brabant wonen circa 3.000 gezinnen op campings en weekendverblijfzones. Ze zijn op zoek naar een betaalbare huisvesting. Veelal gaat om mensen met een vervangingsinkomen, alleenstaanden, eenoudergezinnen of ouderen. In de omgezette zones voor kleinschalig wonen kunnen mensen nu permanent wonen met een domicilie. Ze hebben met het prup woonrecht gekregen, maar wonen nog steeds in hun oude constructies. Vaak gaat het om houten chalets of vertimmerde woonwagens. Vele mensen zijn niet in staat om hun eigen woonsituatie te verbeteren.
Op twee voormalige campingsites (Zemst en Huldenberg), nu omgevormd naar woonzone, bouwt de eigenaar i.s.m. de provincie nieuwe kleinschalige woonunits als betaalbare sociale huurwoningen. De provincie ondersteunt deze projecten inhoudelijk en financieel.

Share This