Geïntegreerde Security en Hospitality voor Politiezone Antwerpen

Dit project wilde zowel de kerntaken van PZA beveiligen, de continuïteit van de geleverde politiezorg verzekeren door het beveiligen van haar assets (mensen, producten, middelen en processen), maar ook haar klantgerichtheid verbeteren.

Een professionalisering van het securitybeleid drong zich op. Gezien deze noodzaak groeide dit project tot aanzienlijke proporties om zo een grote inhaalbeweging op het vlak van security en hospitality voor de ganse organisatie te maken.

De nieuwe inzichten inzake security en hospitality brengen tevens een wijziging in de organisatie van de verschillende onthaalkantoren met zich mee.

Indiener: Politiezone Antwerpen

Share This