CBRNe expertisecentrum van het Crisiscentrum

België werd in het verleden geconfronteerd met reële noodsituaties bvb. door vrijkomen van chemische, biologische, radiologische of nucleaire substanties, desgevallend veroorzaakt door het gebruik van explosieven (CBRNe), die geleid hebben tot een coördinatie van acties of het nemen van maatregelen tot op het nationale niveau. De voorbereiding op dergelijke noodsituaties in België vindt plaats in het kader van de CBRNe noodplanregelingen die op diverse niveaus worden uitgewerkt.

Vanuit zijn verantwoordelijkheden inzake de multidisciplinaire coördinatie van noodplanning en crisisbeheer voor CBRNe risico’s die een impact kunnen hebben op nationaal niveau, staat het Crisiscentrum in voor de uitwerking van nationale CBRNe noodplannen zoals het “Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische Grondgebied” en het “CBRNe Noodplan Terro”.

Indiener: Crisiscentrum FOD Binnenlandse Zaken

Share This