Renovatie en restauratie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Bij de eeuwwisseling ontwikkelde het museum de wens om een internationaal toonaangevend museum en onderzoeksinstituut over Midden-Afrika te worden. Het museum onderging een grondige metamorfose. Eén van dé grote uitdagingen was om in het oude museumgebouw, een beschermd monument, de   tentoonstellingszalen uit te rusten met nieuwe technieken voor de conservering en presentatie van de collectie. Het nieuwe museum is niet langer een museum van het koloniale Afrika, maar wel van het Afrika van vandaag en van de toekomst, zonder de gedeelde geschiedenis tussen België en de landen van Midden-Afrika te verwaarlozen. Bij de renovatie was de integratie van hedendaagse kunst in het museum een belangrijk item. Het vernieuwde AfricaMuseum is volledig toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit. Ook de sanitaire ruimtes zijn aangepast.

Indieners: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Regie der Gebouwen

Share This