Batterij Aachen

Door de noodzaak om deze authentieke en symbolische site uit WOI in goede staat te houden en te kunnen tonen aan het grote publiek, drong een restauratie en herwerking van bepaalde delen zich op. Daarbij was de unieke combinatie op de site van de Batterij, van historisch zeer belangrijk erfgoed en van waardevol natuur- en duinengebied een zeer intensieve uitdaging. Concreet wordt de via doorgedreven historisch onderzoek verkregen informatie over Batterij Aachen, vertaald naar een breed publiek. Er wordt gestreefd naar een belevingsgerichte site, waarbij de sfeer van WOI wordt opgeroepen.

Indiener: Provincie West-Vlaanderen

Share This