Publica Award Facilities, Budget & People

L’organisation optimale day-to-day d’une administration constitue le socle du bon fonctionnement d’une institution et la garantie d’un service de qualité offert aux citoyens. Cet Award mettra en valeur les initiatives les plus percutantes en la matière.

 

Publica Award d’Or : De Watergroep maakt van zijn werknemers digitale burgers en verbetert zo de dienstverlening
De Watergroep-Emeritis-Attentia

De toekomst voor een HR-afdeling ligt in het verschaffen van diensten met toegevoegde waarde: het boosten van employer branding, het ondersteunen en begeleiden van medewerkers in hun loopbaantrajecten, opleidingen, etc.

Om te kunnen evolueren naar een interne HR-dienstverlener, die niet enkel de administratieve taken in goede banen leidt, zette De Watergroep zwaar in op digitalisering. Zo kreeg de HR-afdeling meer tijd om zich toe te leggen op kerntaken.
Voor de allereerste maal heeft een organisatie van de Vlaamse overheid een project van dergelijke omgang georganiseerd en zo ook het voortouw genomen in de digitale revolutie.

 

Publica Award d’Argent : E-Guichet Ville et CPAS de La Louvière – Ville & CPAS La Louvière-IMIO-Centre recherche PRECISE-Centre recherche LIRIS

Le projet consolide plusieurs facettes, plus spécifiquement le contrôle interne, le plan stratégique transversal et le contrat d’objectifs au sein d’une seule plateforme. Il vise à appliquer de manière concrète la devise de La Louvière «Vous êtes au centre de tout» en mettant le citoyen au centre des processus administratifs.

Le projet suit également une approche participative: traditionnellement, les stratégies «e-Gov» et parfois «Smart» suivent une logique «top-down» dans laquelle les décideurs imposent des actions. Une implication des utilisateurs dans le processus est bénéfique à la ville de La Louvière et permet une meilleure acceptation du système ainsi qu’une meilleure détection des défauts potentiels.

 

Publica Award de Bronze : Oh god een kerstboodschap van de provincie Antwerpen- Prophets Antwerpen-De Vloer

In 2018 verandert, na jaren van politiek debat, de rol die de provincies in ons land vervullen. Sommige bevoegdheden worden aangescherpt of versterkt, andere dan weer afgezwakt of overgeheveld naar andere besturen.

Een verwarrende tijd. Niet alleen voor het grote publiek maar ook voor de medewerkers van Provincie Antwerpen zelf.
Door open en bloot in onze eigen communicatie te duiden wat de meest kritische kijker zou denken, draaiden we de rollen om. Het gaf ons de kans om de meest gebruikelijke kritiek en de meest prangende vragen meteen aan bod te laten komen.

We gaven onszelf net zo de kans om de rol die onze medewerkers achter de schermen spelen naar voor te schuiven. En te tonen dat we kritiek en onwetendheid niet alleen gewoon zijn, maar ook aankunnen.

Share This