Wat is de laatste stand van zaken rond de opvang van vluchtelingen?

Theo Francken, Staatssecretaris bevoegd voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging,  zal spreken tijdens Publica op 2 juni. Onderwerp van zijn uiteenzetting zal zijn de tijdelijke en permanente opvang van de grote aantallen vluchtelingen dat asiel aanvraagt in België. Welke inspanningen worden van gemeenten verwacht? Wat kan de federale overheid doen om de opvang te optimaliseren? Vragen die deze dag aan de verantwoordelijk staatssecretaris gesteld kunnen worden.