ESR 2010 en de impact op overheidsinvesteringen.

ESR 2010 en de impact op overheidsinvesteringen.
Wat is de impact van ESR 2010 op de nieuwe investeringen van de overheid? Hoe gaat u om met projectfinanciering? Kunnen de lopende projecten correct afgerond worden? Wat is de toekomst van PPS? Philippe De Backer, Europarlementariër bij de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa, zal tijdens Publica stilstaan bij de gevolgen van ESR 2010 op de overheidsinvesteringen.