Debat over de krachtlijnen van de nieuwe Europese richtlijnen omtrent overheidsopdrachten.

Marc Tarabella, Europarlementariër en rapporteur van het Europees parlement, debatteert op donderdag 2 juni, tussen 17.00 en 18.00 uur, over de krachtlijnen van de nieuwe, Europese richtlijnen omtrent OVERHEIDSOPDRACHTEN. Tijdens dit debat zullen onder meer onderwerpen als abnormaal lage offertes en sociale, ethische en milieucriteria in de overheidsopdrachten aan bod komen, evenals de omkadering van onderaanneming bij openbare projecten.