Een sterkere gewestelijke regierol voor de Brusselse stadsontwikkeling.

Ann De Cannière, adjunct-directeur-generaal van het Brussels Planningsbureau en Gilles Delforge, directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, presenteren de nieuwe openbare structuur voor de Brusselse stadsontwikkeling. Wilt u alles weten over de mogelijkheden die deze nieuwe tool biedt? Bezoek dan de zaal ‘Lokaal beleid en stadsomgeving’ op vrijdag 3 juni om 11u.