Didier Gosuin houdt een voordracht over de tewerkstelling in de publieke sector.

Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie en Tewerkstelling Economie, Tewerkstelling & Beroepsopleiding Gezondheidsbeleid, Openbaar Ambt & Begroting steunt het salon Publica en houdt een voordracht over de tewerkstelling in de publieke sector van 17u tot 18u.