Carlo Di Antonio over de toekomst voor onze gemeenten … Welke hervormingen mogen we verwachten?

De Waalse Minister Carlo Di Antonio, bevoegd voor milieu, ruimtelijke ordening, mobiliteit en transport, vlieghavens en dierlijk welzijn spreekt op Publica op 3 juni 2016 van 16u tot 17u over de stedenbouwkundige en politieke omgeving van de stad en beantwoordt daarbij de vragen: Welke toekomst voor onze gemeenten? Welke hervormingen mogen we verwachten?