Aanbesteder van het jaar

Met deze nieuwe categorie willen we het belang benadrukken van de kwaliteit van het werk van de aankoper, dat verschillende fasen omvat, van de prospectiefase tot het opstellen van gestructureerde en professionele specificaties, via de selectie van de beste partner en het toezicht op de uitvoering van het contract in overeenstemming met de voorwaarden van het contract. Tijdens dit hele proces is het essentieel dat de aankoper blijk geeft van een grondige kennis van de geldende wetgeving en ethisch, transparant en onpartijdig handelt.

Stuur ons uw kandidatuur, inclusief een gedetailleerde presentatie van de aankoper (als individu of als team), samen met een uitgebreide lijst met redenen waarom deze aankoper deze award verdient, met verwijzing naar de criteria hieronder. Stuur ook alle benodigde documenten mee die de vaardigheden en prestaties van de aankoper kunnen illustreren.

We aanvaarden kandidaturen van aankopers:

  • A. als individu.
  • B. als een publieke entiteit of afdeling.

Criterium 1: Vaardigheden en kennis op het gebied van aankoopmanagement - Aanbestedingsspecifieke competenties (2 punten)

  • Horizontale vaardigheden: Planning, Aanbestedingscyclus, Wetgeving, e-Aanbestedings- en andere IT-tools, Duurzaam aanbesteden, Innovatiegericht aanbesteden, Categoriespecifiek, Leveranciersbeheer, Onderhandelingen
  • Vaardigheden voorafgaand aan de gunning: Behoeftenanalyse, Marktanalyse en marktinschakeling, Aanbestedingsstrategie, Technische specificaties, Aanbestedingsstukken, Evaluatie van de inschrijvingen
  • Vaardigheden na gunning: Opdrachtbeheer, Certificering en betaling, Rapportage en evaluatie, Conflictoplossing en bemiddeling

Criterium 2: Operationele uitvoering van overheidsopdrachten (3 punten)

Toon aan dat de aankoper operationeel in staat is om zijn overheidsopdrachten uit te voeren door efficiënte en transparante processen in te voeren voor de gunning en uitvoering van de overheidsopdrachten.

Hieronder vallen ook de zogenaamde "uitvoering"-competenties: Gevoel voor de organisatie, projectbeheer, prestatiegerichtheid, risicobeheer en interne controle.

Bijv. Legal design, innovatieve onderhandelingsmethoden, implementatie van een nieuw aankoopproces, risicobeheerprocedures, enz.

Criterium 3: Integriteit en ethiek (3 punten)

Toon aan hoe de aankoper de overheidsopdrachten ethisch, transparant en onpartijdig beheert, belangenconflicten vermijdt en een gelijke behandeling van alle potentiële leveranciers garandeert.

Criterium 4: Kennis delen (2 punten)

Versterk de betrokkenheid van de aankoper bij een efficiënter aankoopsysteem door zijn bereidheid om zijn kennis te delen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Hier gelden ook de "interpersoonlijke" vaardigheden: Samenwerking, relatiebeheer, teammanagement en leiderschap.

Bijv. Opstellen van trainingscycli, het opzetten van een uitwisselingsnetwerk, het beschikbaar stellen van gedeelde documenten, enz.

Share This