Publica Awards | 18.05.2017 | Hôtel de la Poste | Tour & Taxis

PUBLICA News

13
okt

Pascal Smet spreekt tijdens Publica.

Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en
Openbare Werken, spreekt tijdens Publica over de toekomst van het bezoldigd personenvervoer in de stad.