Publica Awards | 18.05.2017 | Hôtel de la Poste | Tour & Taxis

News

News 2017

Publica Awards in de media

Op donderdagavond vond voor de tweede maal de uitreiking van de Publica Awards plaats. Deze uitreiking, georganiseerd door EBP samen met Bouwkroniek en La Chronique, bekroont publieke actoren, hun partners...
Read More

De Matexi Award

De Matexi Award beloont voor de tweede keer het meest verbindende buurtinitiatief. Op 18 mei zal ook Matexi  een Award uitreiken, die voor het meest verbindende buurtinitiatief van het land...
Read More

Matexi Award

Buurtprojecten krijgen lof Matexi reikt voor de tweede keer de Matexi Award uit aan het meest verbindende buurtinitiatief. Deze award bekroont succesvolle, tijdelijke of permanente initiatieven om buren bij elkaar...
Read More

News 2016

De handistreaming …

Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmileu en Energie zal op 3 juni van 11u tot 12u ‘de handistreaming‘ bespreken.

ICT-trends in de Brusselse publieke sector.

Bianca Debaets, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn zal spreken over de laatste ICT trends binnen de publieke...
Read More

Pascal Smet spreekt tijdens Publica.

Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, spreekt tijdens Publica over de toekomst van het bezoldigd personenvervoer in de stad.