Publica Awards | 18.05.2017 | Hôtel de la Poste | Tour & Taxis

PUBLICA News

3
mei

De handistreaming …

Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmileu en Energie zal op 3 juni van 11u tot 12u ‘de handistreaming‘ bespreken.